De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Van Dijk Rioleringswerken is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Van Dijk Rioleringswerken via de e-mail of de website van Van Dijk Rioleringswerken is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creƫren tussen de website van Van Dijk Rioleringswerken en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Dijk Rioleringswerken.